Spawarka inwerterowa KRAMER BI-PULSE 200 (3 w 1 MIG/MAG, TIG, MMA) z zestawem

Nowy produkt

ZESTAW ZAWIERA:

 • spawarka model KRAMER BI-PULSE 200 MIG/MAG,
 • uchwyt spawalniczy MIG/MAG MB15 3m EURO z możliwością obrotu palnika o 360°,
 • przewód masowy 2m,
 • przewód elektrodowy 2m,
 • rolka 0,8 / 1,0 do stali (zamontowana w podajniku drutu),
 • dodatkowa rolka 1,0 / 1,2 do aluminium,
 • teflonowy wkład podajnika drutu do aluminium,
 • instrukcję w j.polskim i kartę gwarancyjną.

+ ZESTAW DO SPAWANIA:

 • butla AR/CO2 8 litrów pełna
 • drut SG2 0,8mm x 5kg
 • reduktor AR/CO2
 • 2x dysza gazowa
 • 6x końcówka prądowa
 • 1x rękawice spawalnicze
 • 1x spray antyodpryskowy
 • wężyk gazowy z opaskami

Więcej szczegółów

2 404,00 zł brutto

Więcej informacji

Spawarka inwerterowa KRAMER BI-PULSE 200

Urządzenie wielofunkcyjne KRAMER BI-PULSE 200 przeznaczone jest do ręcznego spawania łukowego w metodzie GMAW (Gas Metal Arc Welding) - MIG/MAG oraz MMA (Manual Metal Arc Welding).

Urządzenie KRAMER BI-PULSE 200 to nowoczesne, synergiczne źródło inwerterowe oferujące wiele możliwości przy wykonywaniu prac spawalniczych.

Jego główne zalety to możliwość spawania z wykorzystaniem prądu o pojedynczej lub podwójnej pulsacji w trybie MIG lub MAG oraz możliwość wykorzystania ustawień synergicznych. Niezawodność oraz szeroki wachlarz zastosowań urządzeń sprawiają, że zadowolą one nawet najbardziej wymagających użytkowników.

Intuicyjny, łatwy w obsłudze panel sterowania pozwala na szybkie ustawienie wszystkich najważniejszych parametrów spawania. Dzięki ustawieniom synergicznym możliwe jest automatyczne dobranie takich parametrów spawania, jak: napięcie, natężenie oraz prędkość podajnika za pomocą jednego pokrętła. Urządzenie umożliwia również wybór średnicy drutu oraz rodzaju spawanego materiału, dobierając do nich parametry spawania.

Urządzenie posiada płynną regulację napięcia i natężenia prądu spawania oraz jest wyposażone w przeciążeniowy układ zabezpieczenia termicznego chroniący przed nadmiernym nagrzewaniem się układów scalonych.

Półautomat KRAMER BI-PULSE 200 MIG/MAG pozwala na pracę w trybach:

 • MIG/MAG z opcją podwójnego pulsu,
 • MIG/MAG z opcją pojedynczego pulsu,
 • MIG/MAG - spawanie ciągłe w trybie synergicznym,
 • FCAW - spawanie drutem samoosłonowym,
 • SPOT - spawanie punktowe,
 • MMA - spawanie elektrodą otuloną.

FUNKCJE URZĄDZENIA:

Dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii IGBT oraz wysokiej jakości podzespołów, urządzenia KRAMER BI-PULSE 200 MIG/MAG idealnie nadają się do prowadzenia profesjonalnych prac spawalniczych w takich gałęziach przemysłu jak motoryzacja, konstrukcje metalowe oraz wiele innych.

Technologia IGBT - ang. Insulated Gate Bipolar Transistor - to nowoczesna technologia oparta na tranzystorach bipolarnych z izolowaną bramką. Łączy w sobie łatwość sterowania tranzystorów polowych z wysokim napięciem przebicia i szybkością przełączania tranzystorów bipolarnych. Zastosowanie technologii IGBT ma wpływ na znaczne wydłużenie niezawodnej pracy urządzeń spawalniczych.

MIG/MAG - Spawanie łukowe w osłonach gazowych jest jednym z najpowszechniej stosowanych procesów wytwarzania konstrukcji spawanych. Proces spawania półautomatycznego polega na stapianiu krawędzi spawanego przedmiotu  i materiału elektrody topliwej ciepłem łuku elektrycznego jarzącego się między elektrodą w formie litego drutu, a spawanym detalem, w osłonie gazu obojętnego lub aktywnego.

MIG PULSE - zaawansowana forma spawania, która wykorzystuje najlepsze z form transferu roztopionego materiału elektrody na spawany przedmiot. W przeciwieństwie do zwarć,  spawanie impulsowe nie wytwarza rozprysków ani nie grozi zimnym „dociekiem”. Pozycje spawania w pulsie nie są ograniczone, ponieważ są pochodnymi form globularnych lub natryskowych, a ich użycie jest zdecydowanie bardziej wydajne. Dzięki schłodzeniu procesu łuku natryskowego, pulsacyjny MIG jest w stanie rozszerzyć zakres spawania, a mniejszy wkład ciepła nie powoduje problemu z przepalaniem cienkich materiałów. MIG PULSE jest jednym z najlepszych procesów spawalniczych dla szerokiej gamy zastosowań i rodzajów metalu.

MIG PODWÓJNY PULS - Spawając metodą MIG/MAG z podwójnym  pulsem uzyskujemy wysoki poziom wyglądu lica (efekt łuski). Dodatkowo zastosowanie automatycznego podawania drutu wpływa na wydajność spawania. Metoda MIG/MAG z podwójnym pulsem pozwala na regulację pulsacji prądu (balans pulsu) oraz na dostosowanie prędkości podawania drutu. Dzięki temu doskonalimy wygląd spoiny. Podczas spawania metodą MIG/MAG z podwójnym pulsem, impulsy prądowe występują w dwóch zakresach. Układ sekwencyjny naszych urządzeń automatycznie łączy dwa poziomy pulsów: gorący i  zimny.

Korzyści z zastosowania metody MIG MAG z podwójnym pulsem to:

 • Spawanie metodą MIG/MAG z podwójnym pulsem jest szybsze niż metodą TIG.
 • Spawanie metodą MIG/MAG z podwójnym pulsem osiąga wysoką estetykę spoiny jak w metodzie TIG.
 • Spawanie metodą MIG/MAG z podwójnym pulsem powoduje mniejsze odkształcenia niż metodą TIG.

AUTO - ustawienia synergiczne. W trybie AUTO użytkownik dokonuje wyboru podstawowych parametrów spawania takich jak rodzaj materiału, grubość spawanego materiału, średnica drutu spawalniczego. Pozostałe parametry urządzenie dobiera automatyczne korzystając z bazy wgranych programów. Tryb AUTO umożliwia wyłącznie spawanie prądem ciągłym – nie ma możliwości regulowania ustawień trybu PULS i podwójny PULS.

MMA - metoda, w której wykorzystywana jest elektroda otulona, składająca się z metalowego rdzenia pokrytego otuliną. Spawacz podaje elektrodę w miarę jej stapiania do spawanego przedmiotu tak, aby utrzymać łuk o stałej długości i jednocześnie przesuwa jej topiący się koniec wzdłuż linii spawania. Urządzenie umożliwia spawanie wszystkimi rodzajami elektrod, np. zasadowymi, celulozowymi, rutylowymi, czy kwaśnymi.

MMA VRD - dostępna w trybie MMA funkcja VRD (Voltage Reduction Device – moduł redukujący napięcie spoczynkowe (biegu jałowego) obwodu wtórnego urządzenia). Zwiększa bezpieczeństwo i ogranicza ryzyko porażenia prądem. Funkcja wyłącza i włącza zasilanie spawania, gdy w trakcie spawania zmierzony zostanie opór między końcówkami elektroda - element spawany.

 • Zajarzenie łuku poprzez: 2T - dwutakt, 4T - czterotakt, 4Ts - (czterotakt special - stosowany do spawania stopów aluminium).
 • Regulacja częstotliwości pulsu w zakresie 0 - 5Hz,
 • Regulacja cyklu pulsu w zakresie 20 - 80%,
 • Regulacja parametrów HotI oraz EndI -ustawienie wartości zwiększonego napięcia łuku na starcie oraz wartości prądu końcowego, czyli tzw. wypełnianie krateru.
 • BURN BACK - funkcja zapobiegająca przytapianiu drutu elektrodowego do końcówki prądowej, poprzez chwilowe wysunięcie drutu po zakończeniu procesu spawania. Urządzenie pozwala ustawić czas funkcji burn back w zakresie -90 - 90%.
 • PRE GAS - regulacja czasu wypływu gazu osłonowego przed spawaniem w zakresie 0 - 10s.
 • POST GAS - regulacja czasu wypływu gazu osłonowego po spawaniu w zakresie 0,1 - 50s.
 • HOT START - funkcja ułatwiająca rozpoczęcie spawania w trybie MMA. W momencie zajarzenia łuku chwilowo zwiększany jest prąd spawania w celu rozgrzania materiału i elektrody w miejscu styku oraz właściwego ukształtowania przetopu i lica spoiny w początkowej fazie spawania.
 • ARC FORCE - zwiększanie lub zmniejszanie długości łuku spawalniczego w zależności od odległości elektrody od spawanego materiału.

MENU WEWNĘTRZNE PARAMETRÓW SPAWANIA:

 • Size - Średnica drutu spawalniczego (Na wyświetlaczu pojazuje się wybrana średnica drutu spawalniczego, w celu dokonania jej zmiany należy użyć pokrętła „V”.
 • Mode - Tryb sterowania przyciskiem (Na wyświetlaczu pokazuje się wybrany tryb pracy przycisku w uchwycie spawalniczym. W celu dokonania zmiany należy użyć pokrętła „V”).
 • EndI - Natężenie prądu końcowego (Wypełnianie krateru – tylko w trybie S4T Special).
 • HotI - Natężenie prądu początkowego (Zwiększenie natężenia prądu spawania podczas zajarzenia łuku – tylko w trybie 4ST Special).
 • Burn - Czas upalania końcówki drutu (Zwiększenie lub zmniejszenie długości drutu wystającego z dyszy po zakończeniu spawania. UWAGA – funkcja szczególnie ważna podczas spawania stopów aluminium).
 • Slop - Czas narastania (Czas przejścia z wartości początkowego prądu spawania HotI do zasadniczego prądu spawania – tylko w trybie 4ST Special).
 • Sptt - Czas SPOT (Czas trwania spawu punktowego).
 • Freq - Częstotliwość pulsu (Częstotliwość pulsu podczas trybu pracy z podwójnym pulsem. UWAGA – zalecana wartość 1,5 do 2,0 Hz).
 • Duty - Cykl pulsu (Cykl trwania pulsu w trybie spawania z podwójnym pulsem).
 • Ip-p - Modulacja pulsu (Ustawienie szczytowej wartości natężenia prądu spawaniaw trybie podwójnego pulsu).
 • HotU - Napięcie prądu startu (Napięcie łuku podczas zajarzenia).
 • PU - Napięcie podstawy (Napięcie podstawy łuku w trybie podwójnego pulsu).
 • BU - Napięcie szczytowe (Napięcie szczytowe łuku w trybie podwójnego pulsu).
 • StFd - Wolny start (Wolny start drutu w trybie spawania MIG/MAG).
 • VDR - Redukcja natężenia prądu (Urządzenie posiada system VRD (Voltage Reduction Device), który dla trybu spawania MMA elektrodami rutylowymi i zasadowymi obniża napięcie biegu jałowego, co znacznie zwiększa bezpieczeństwo użytkownika. W szczególnych przypadkach korzystania z elektrod o wysokim prądzie zajarzenia łuku mogą wystąpić problemy przy jego inicjacji.
 • Stop - Czas przerw między zgrzewami (Czas przerw pomiędzy zgrzewami podczas ciągłego spawania punktowego SPOT).
 • Preg - Gaz przed (Czas wypływu gazu przed zajarzeniem łuku).
 • Post - Gaz po (Czas wypływu gazu po wygaśnięciu łuku).
 • EndU - Napięcie prądu końca (Napięcie łuku podczas wygaszania – tylko w trybie 4ST Special).
 • FORC - Stabilizacja łuku (Zwiększanie lub zmniejszanie długości łuku spawalniczego w zależności od odległości elektrody od spawanego materiału).

CECHY URZĄDZENIA:

 • możliwość spawania metodą MIG/MAG PULSE (pojedynczy puls)
 • możliwość spawania metodą MIG/MAG BI-PULSE (podwójny puls)
 • ustawienia synergiczne
 • możliwość spawania metodą MMA (elektroda otulona)
 • możliwość spawania punktowego SPOT
 • możliwość spawania metodą FCAW (drutem samoosłonowym)
 • zwarta, kompaktowa budowa
 • tranzystory IGBT
 • sprawność 60%
 • łatwy w obsłudze panel sterowania
 • wyświetlacz LCD parametrów spawania

DANE TECHNICZNE:

 • Napięcie zasilania [V]: 1~230
 • Częstotliwość [Hz]: 50/60
 • Zabezpieczenie [A]: 20
 • Pobór mocy [kVA]: 7,7
 • Tolerancja wahań zasilania [%]: ±10
 • Zakres prądu spawania MIG/MAG [A]: 20 – 200
 • Cykl pracy MIG/MAG: 60% / 200A, 100% / 155A
 • Średnica drutu spawalniczego [mm]: 0,8 - 1,2
 • Typ podajnika: 2R
 • Indukcyjność [%]: -90 - 50
 • Czas upalania końcówki drutu [%]: -90 - 90
 • Czas zgrzewu SPOT [s.]: 0,1 - 9,9
 • Wolny start drutu [m/min]: 1 - 25,5
 • Czas przerw spawanie punktowe SPOT [s]: 0,1 - 25,5
 • Czas wypływu gazu przed zajarzeniem łuku [s]: 0 - 10
 • Czas wypływu gazu po wygaśnięciu łuku [s]: 0,1 - 50
 • Częstotliwość pulsu [Hz]: 0,5 - 5,0
 • Cykl pulsu [%]: 20 - 80
 • Modulacja pulsu [%]: 5 - 50
 • Średnica szpuli z drutem /waga: 200mm, 5kg;
 • Zakres prądu spawania MMA [A]: 20 - 150
 • Cykl pracy MMA: 60% / 150A, 100% / 112A
 • Siła łuku (ARC FORCE) [A]: 0 - 205
 • Gorący start (HOT START): Natężenie prądu spawania [A]: 0 - 160, Czas trwania [ms]: 0 - 99
 • Klasa izolacji: F
 • Klasa ochrony obudowy: IP21S
 • Waga [kg]: 13
 • Wymiary wys/szer/dł [mm]: 360 / 210 / 470

30 innych produktów w tej samej kategorii: